Over ons

Gemeentebelangen Tynaarlo is een lokale politieke partij  opgericht in 1946 in de toenmalige gemeente Eelde. Dat is gebeurd door mensen die zich rechtstreeks betrokken voelden bij het wel en wee van hun gemeente. Inmiddels is de gemeente Eelde opgegaan in de gemeente Tynaarlo maar het uitgangspunt is nog steeds gelijk: wij willen als betrokken burgers zeggenschap in de manier waarop onze gemeente bestuurd wordt. Wij zijn van mening dat dit het beste kan gebeuren door de inwoners zelf, los van landelijke partijen die vaak vanuit Den Haag worden aangestuurd. Wij denken dat we prima in staat zijn om binnen de beleidsregels van wet en regelgeving onze eigen boontjes te doppen.

We vinden dan ook dat we daarin door de gemeente Tynaarlo ook in de gelegenheid moeten worden gesteld. Niet alleen in de besluitvormende fase maar ook met alle betrokkenen in de planvorming. Dat daarbij het algemeen belang van de gemeente Tynaarlo uitgangspunt is, zal van doorslaggevende waarde moeten zijn. De ervaring leert dat iedereen daarvoor begrip heeft ook al moet de burger dan soms iets van hun persoonlijke belang inleveren. Zo gaat dat in een democratie.

Onze kernwaarden zijn dan ook:

  • Onafhankelijk
  • Democratisch
  • Betrouwbaar

Verderop kunt u, mede aan de hand van voorbeelden, lezen hoe we deze kernwaarden in de praktijk willen gaan brengen.